יום ג', יד’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  בצלאל - אתר התדמית  |  מידע אישי ודואר בצלאל  |  השאלות מהמחסן המרכזי  
חוות המחשבים מצוידות במיטב התוכנות, המחשבים והציוד ההיקפי, הנהלת בצלאל השקיע משאבים רבים לשיפור תשתיות ההוראה ותנאי עבודתם של הסטודנטים. על מנת לשמור על הציוד וסביבת העבודה נקבעו הכללים הבאים.

נהלים כלליים חוות המחשבים הוקמו לשרות הסטודנט וסגל ההוראה, החוות ממוקמות בהר הצופים בקומה 9 , בקומה 5 - במחלקה לאומנויות המסך, בקומה 7 – במחלקה לצילום, במחלקה לארכיטקטורה וביפו 23 – המסלול לעיצוב אורבאני. חוות המחשבים מצוידות במיטב התוכנות, המחשבים והציוד ההיקפי, הנהלת בצלאל השקיע משאבים רבים לשיפור תשתיות ההוראה ותנאי עבודתם של הסטודנטים. על מנת לשמור על הציוד וסביבת העבודה נקבעו הכללים הבאים: אין להתקין תוכנות מכל סוג שהוא, ללא אשור מנהל המדיה הדיגיטלית וללא רישיון שנרכש כחוק ע"י האקדמיה. חוות המחשבים נועדו לכלל הסטודנטים שעברו הדרכה ו/או משתתפים בקורסים, לצרכי לימוד ויצירה, אסור לבצע עבודות פרטיות שאינן במסגרת המטלות האקדמיות. אכילה ושתייה בכל חוות המחשבים הפתוחות ובכיתות המחשבים אסורה ( בהר הצופים בכל קומה 9 ) . העישון אסור על פי חוק. אנא שימרו על שקט בסיום העבודה יש להשאיר את סביבת העבודה נקייה ומסודרת. אם התגלתה בעיה טכנית בתחום התוכנה, התקשורת ו/או החומרה יש לידע מיידית את צוות התמיכה ו/או האסיסטנטים. אין לפרק ו/או להזיז ציוד ממקומו. אין "לנסות לתקן" תקלות לבד, אלא לידע את צוות התמיכה ו/או האסיסטנטים. אין להכניס או להוציא נייר מהמדפסות, כולל שקפים ללא אישור ופיקוח צוות התמיכה או האסיסטנטים. אסור לגעת בלוחות החשמל. חריגה מנוהל זה עלולה להעמיד את הסטודנט בפני וועדת משמעת ויתכנו צעדי הענשה כגון כנסות וכו'. תודה מראש על שיתוף הפעולה נתן גיל מנהל המדיה הדיגיטלית